Waarborg Botulisme bij Melkvee

Wanneer uw melkveebedrijf getroffen wordt door botulisme, zijn de gevolgen meestal zeer ernstig en een ramp voor uw bedrijf. Als landbouwverzekeraar bieden wij hiervoor een verzekeringsoplossing!

Botulisme is een vergiftiging, een besmetting door botuline-toxine, deze komt vaak voor in kadavers van vogels, wild of pluimvee. Runderen geraken besmet via hun drinkwater of voeder. Preventie is dus heel belangrijk. Elk contact met kadavers moet vermeden worden.

In de waarborg productieverlies melkvee in de brandverzekering kunnen we vanaf heden ook de gevolgen van botulisme verzekeren!


Klik hier voor meer informatie!